Norske Redningshunder redder liv og helse.

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER - HEDMARK LAG

Tildelt sum

242640

Om prosjektet

Norske Redningshunder (NRH) utdanner og godkjenner hunder og førere til redningstjenesten.

I 2016-17 skal Hedmark lag godkjenne og regodkjenne flere ekvipasjer. Disse må utstyres med VHF samband, GPS utstyr og annet utstyr som brukes i trening, opplæring og søk etter savnede personer.

For å bli en godkjent redningsekvipasje, tar det ca. 3 år og koster den enkelte ca. kr 100 000,- i kurs, utstyr og reise. Dessverre hindrer denne høye kostnaden mange interesserte i å begynne trening med redningshund. Prosjektet går ut på å låne ut utstyr og sponse kursutgift til hundeførere under utdanning.

I 2014 ble Norske Redningshunder i Hedmark og Oppland utkalt av politiet ved ca. 60 leteaksjoner. Det er av samfunnsnyttig interesse å få utdannet flere ekvipasjer både i ettersøkning, lavine og ruin.

For mer informasjon om hva vi jobber med, se: www.norske-redningshunder.no

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.