Ny bil til innhenting av matvarer for utdeling til trengende.

Prosjekteier

FRELSESARMEEN

Tildelt sum

398000

Om prosjektet

Utdeling av matvarer og andre varer til trengende. Vi har ca 1100 brukere av våre tjenester. det siste året har det kommet ca 200 nye brukere, da andre frivillige organisasjoner har sluttet og dele ut mat

Dette siste året har matbutikkene mye mindre varer til oss, og vi er da avhengig av og kjøre rundt og hente det vi kan få. Til dette trenger vi en varebil.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.