Ny hverdag for nye Trondhjemmere med trygghet og mestring

Prosjekteier

TRONDHEIM RØDE KORS

Tildelt sum

146260

Om prosjektet

Trondheim folkebibliotek er en integreringsarena og vi samarbeider med flere aktører for å utvikle tilbud til innvandrere og flyktninger. I dette prosjektet ønsker vi å tilby førstehjelpskurs, datakurs og informasjonskvelder for kjøreopplæring. I tett samarbeid med Trondheim Røde Kors og Introduksjonsprogrammet i kommunen, vi vil organisere og gjennomføre kurs på biblioteket. Vi har allerede mye erfaring med gjennomføring av ulike kurs og Språkkafe og vi har et samarbeid med VOX og Frivilligsentralene i Trondheim.
Prosjektet gir oss mulighet til å tilby kurs til flere og vil gi oss mye erfaring vi kan bruke videre. Vi vil tilby kurs vår og høst i 2017. Se vedlegg

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.