Ny løypemaskin

Prosjekteier

MYSUSÆTER OG RAPHAMN LØYPELAG

Tildelt sum

444000

Om prosjektet

Vi finner det nødvendig å investere i ny løypemaskin nå for å opprettholde kvaliteten på løypenett. Med ny maskin oppnår vi sikrere og mer effektiv kjøring og reduksjon av drivstoff og følgelig gode miljøeffekter.
Alt vårt arbeid er basert på frivillighet, og det er ikke kommersielle aktører involvert.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.