Ny redskapsbod til Arbeidslaget

Prosjekteier

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tildelt sum

205000

Om prosjektet

Se utfyllende søknadstekst i vedlegg.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.