Ny robane

Prosjekteier

SARPSBORG ROKLUBB

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Ta opp eksisterende bane, som er skjøting av gamle vaiere. Legge nye banestrekk (vaiere), med løkker til bøyemarkeringer hver 10.meter.
Tidspunktet er bra, fordi kommunen planlegger utfisking av ufisk i Tunevannet i vinter, ref. uønsket algevekst og forurensing.
Klubben vil få en mer solid og bane for lang tid fremover, samt gi bedre treningsforhold til barn og ungdom i Nedre Glomma-regionen.
Robane er planlagt immlemmet i Sarpsborg Kommunes langtidsplan.
Roklubbene har økt aktivitet på Tunevannet de siste år.
Vi har fått tilsagn om investeringstilskudd fra kommunen.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.