Ny turnhall i Tromsø – utstyr

Prosjekteier

TROMSØ TURNFORENING

Tildelt sum

1000000

Om prosjektet

Den nye turnhallen består av en bygning på ca 2800 m2 og er plassert syd på området på Templarheimen, like sør for planlagte badeanlegg. Tegninger av bygget og situasjonsplanen er vedlagt.

Det foreligger utkast til festeavtale om tomt mellom Kommunen og TTF.

Idrettsparken på Templarheimen skal i tillegg til turnhall omfatte bl.a. den eksisterende Tromsøhallen, badeanlegg, klatreanlegg, idrettsbarnehage og framtidig arena for ballidretter/konserter ol.

Reguleringsplanarbeide for Templarheimen pågår i regi av kommunen, og planen er at den skal vedtas i oktober/november d.å.

TTF har dannet et eget AS for bygging og drift av den nye turnhallen.

Vi søker Gjensidigestiftelsen om støtte til å utstyre den nye turnhallen med moderne utstyr for gymnastikk- og turnaktivitet. Utstyret må ha svært god kvalitet for å tilfredsstille internasjonale krav. Se vedlagte tegning og tilbud.

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.