Nye flytebrygger Havstad i Arendal

Prosjekteier

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING

Tildelt sum

450000

Om prosjektet

Legge ut nye flytebrygger med utliggere og vann/strøm, som allerede er godkjent av Arendal Havn, slik at vi fortsatt kan drive vår forskjellig forebyggende virksomhet hele året, ovenfor alle aldersgrupper, kjønn, og forskjellig etnisitet. Vi har mye forskjellig utstyr i Arendal som nå er vanskelig tilgjengelig på både sjø og land. De forskjellige båtene og utstyret bruker vi til sikkerhet, mestring og læring, fysisk aktivitet, samt sosial inkludering og mangfold. Vi samarbeider også med andre lag og foreninger, men tilgjengeligheten pga. manglende flytebrygge ble ikke optimal i år, selv om vi klarte å gjennomføre mye av aktiviteten.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.