Nye instrumenter til nye musikanter 2017

Prosjekteier

PORSGRUNN PIKE-OG GUTTEKORPS

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi ønsker å kunne kjøpe inn instrumenter slik at vi også i 2017 kan tilby barn og unge en hobby de kan drive med resten av livet. Ved å planlegge i god tid, spesielt i forhold til innkjøp av instrumenter, vil vi kunne gjøre vårt tilbud enda bedre enn det allerede er i dag. Vi vet at vi i september 2017 skal ha opptak av nye medlemmer, og basert på rekrutteringen de siste tre år, har vi da kommet fram til behovet for investering i nye instrumenter som beskrevet i denne søknaden. Vi innser at vi ikke klarer denne investeringen fullgodt under våre normale budsjetter, og ser oss derfor nødt til å søke midler utenfra for denne type store løft og investeringer. Korpset drives som en frivillig organisasjon med inntekter i hovedsak basert på dugnadsinnsats av foreldre, og har med dette begrensede årlige midler til store investeringer.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.