Nye lys i lysløype på Røra

Prosjekteier

RØRA IDRETTSLAG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Prosjektet er et delprosjekt i en prosjekportefølje som går ut på å totalrenovere og modernisere lysløypa på Røra. Prosjektet er omtalt som «Prosjekt 1: Armaturutskifting» i vedlagt godkjenning.

Det er kjempeviktig at barn og unge har lokale arenaer for fysisk aktivitet, og om vinteren mener vi de bør ha tilgang på områder for å lære seg ferdigheter på ski gjennom leik og moro. Voksne har også behov for å holde seg i form til alle årstider, og vi vet at lysløypa har vært og bør være en viktig arena for å holde folk aktive. Løypa ble laget i 1980 og er dermed preget av tidens tann.

Lysforholdene i løypa er nå svært dårlige så vi trenger et nytt lysanlegg, dessuten må vi skifte ut armatur som inneholder miljøgiften PCB. Prosjektet går ut på å erstatte det gamle lysanlegget med et moderne LED-basert anlegg med godt lys. Vi bytter ut både stolper, kabelføring og armaturer. I samme slengen rydder vi traseen for å gjøre den enklere å holde preparert på vinters tid.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.