Nye møteplasser for trening i nærmiljøet-gratis og for alle

Prosjekteier

Storhaug Frivilligsentral

Tildelt sum

110000

Om prosjektet

Variert fysisk aktivitet med deltakergrupper med 10-30 personer. Tilby sosial ramme – bli kjent – felles måltid sammen. Vi har startet Sterk og stødig som fallforebyggende trening i samarbeid med kommunens fysioterapiavdeling. Frivillige instruktører leder hver uke flere grupper. Vi tilbyr og vil gjerne fortsette med yoga for frivillige (som belønning for frivillig innsats). Vi vil tilby yoga/dans/pilates (avhengig av tilskudd til honorar). Vi startet nylig utetreningsruppe i samarbeid med frisklivssentral. Vi vil i 2017 utvide tilbudene med ny aktivitet som instruksjon på styrketreningsrom i idrettshall og instruksjon på utendørs treningsapparater. Vi samarbeider med lærere og elever fra Bergeland videregående skole. De vil bidra inn i prosjektet. Viktig å fokusere på helsegevinst/intervjue deltakere om effekt. Fra vår 2017 ha større fokus på sunn mat/sunt kosthold.

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.