Nye uniformer

Prosjekteier

SØRE ÅL SKOLEMUSIKK

Tildelt sum

160000

Om prosjektet

øre ål skolemusikk trenger sårt fornyelse av uniformene sine. For musikantene i hovedkorpset har det ikke vært fornyelse på lenge. Mange uniformer har blitt gamle (fra 80-tallet), og bærer preg av å ha gått i arv fra musikant til musikant. Leverandøren man hadde til dagens uniformer driver ikke lengre, så supplering av enkeltuniformer vil gi plagg som lett synlig ikke vil være like med de øvrige. I noen år har korpset vært i en bølgedal, med synkende medlemstall. Så behovet for nye uniformer har ikke vært påtrengende. De siste 2-3 årene har vi imidlertid lykkes med å snu denne trenden og opplever igjen en viss tilstrømning til korpset og økning i medlemstallet. Dette er veldig gledelig, men gir store utfordringer på uniformsfronten. Spesielt med tanke på at korpset har 60 års jubileum i 2017, og har planer om flere og større arrangement og aktiviteter for å markere dette. Vi ønsker å kjøpe et nytt sett av uniformer. Ved å foreta et samlet innkjøp har vi tro på å kunne oppnå bedre pris.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.