Nytt klubbhus

Prosjekteier

NORDRE SKAGE SKYTTERLAG

Tildelt sum

25000

Om prosjektet

Vårt gamle skytter/klubbhus på skytterbanen ble i vinter tatt av stormen og vi måtte derfor rive og fjerne det. Dette medførte forholdsvis store kostnader og forsikringen som vi hadde var for dårlig og dekket kun utgiftene med riving, rydding og fjerning av el.instalasjoner. Vi har derfor ingen midler til å dekke kostnadene med å bygge et stort nytt hus. Håper derfor at vi får inn midler slik at vi i det minste får kjøpt en brakke som vi kan bruke som skytter/klubbhus, slik at våre yngste medlemmer har en møteplass i forbindelse med våre skyteaktiviteter. Planen er å få plass ei brakke innen utendørssesongen starter i mai neste år, og vi har allerede fått forespeilet en som vi kan få kjøpt. I og med bygget blir under 15m2 så slipper vi byggemelding. Vi har faste treningstider på skytebanen i sommerhalvåret (mai – september) og det har vært aktivitet der fast siden 1950, så ser ingen grunn til at dette vil avta. Men uten et klubbhus så frykter vi at aktiviteten og oppmøtet vil avta.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.