Nytt løypeprepareringsutstyr til Melum idrettslag

Prosjekteier

MELUM IDRETTSLAG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

MIL vil kjøpe nytt løypeprepareringsutstyr. Det vil bestå av en ATV 6X6 med belter og prepareringsutstyr, og ny snøskuter. Vår gamle løypemaskinen fra -83 har vi solgt og har nå kun en skuter av eldre årgang. Vi preparerer turløyper, lysløype og løype i tilknytning til skolen. Laget kjører løypene på dugnad, og vi satser på å ha preparerte løyper til enhver tid, også i helger og på helligdager. Vårt tilbud er for langt flere enn bygdas befolkning og vil være et godt alternativ til Skien kommunes løyper (15 km unna) som ikke kjøres opp i helgene. Løypa ved skolen gir skimuligheter for elevene ved Melum skole som kan spenne på seg skiene «i døra». Vi har planer om å utvide vårt løypenett og koble våre løyper sammen med løypene til Helgen IL (i Nome kommune). Nytt utstyr vil gi oss større trygghet og stabilitet i skitilbudet. Vårt hovedmål er å få flere ut på ski og gi bedre trenings og trimmuligheter. Dette er god folkehelse og øke trivsel og velvære.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.