Nytt skytterhus på Granerud skytebane

Prosjekteier

SKI SKYTTERLAG

Tildelt sum

263800

Om prosjektet

Prosjektet går ut på å bygge nytt skytterhus på Granerud skytebane, en kombiløsning på ett plan bestående av en innendørs skytebane med 8 skiver og en tilstøtende klubbhusdel med garderobe, toaletter, kjøkken, kafeteriaareal osv. Dette er siste stadium i en opprusting av banen som begynte i 2001. Nybygget vil gi tilfredsstillende sanitærforhold og åpne muligheter for en firedobling (!) av ungdomsarbeid og rekruttering på den nye innendørsbanen.

Nybygget vil også gi aktiviteten på utebanen et betydelig løft, som et tidsmessig sentrum for virksomheten gjennom hele året. Det åpner også nye muligheter for møter og kursvirksomhet, både i lagsregi og på regionalt plan.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.