NYTT TAK UTVENDIG

Prosjekteier

SØRE NESET UNGDOMSLAG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Prosjektet går enkelt og greitt ut på å skifta tak på ungdomshuset. Taket har forfalt, og er svært slitt, og behovet for å få på plass eit nytt tak skrik imot oss når me parkerer utafor huset. På bakgrunn av den dugnadsaktiviteten som er utført dei siste åra (med påfølgjande fare for at dugnadsånden blir «oppbrukt») – eller kanskje viktigare; at skifte av tak ikkje akkurat er for «hvermannsen» å halda på med – så ser styret i ungdomslaget for seg at arbeidet med skifte av tak i hovudsak skal bli utført ved bruk av innleigde håndverkarar. Styret er også av den formeining av at me heller bør bruka vår «dugnadsånd» på det som me føler me er best på; nemleg å arrangera dansekurs, bingo, revy etc. som i neste omgong genererer inntekter som kan brukast til å leiga inn hjelp når det er behov for dette. Huset og tomta er i eige av ungdomslaget, og me treng derfor ikkje godkjenning frå andre for å utføra (slikt) arbeid på huset.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark