Nytt utstyr til turngruppen

Prosjekteier

BREMNES IDRETTSLAG

Tildelt sum

53136

Om prosjektet

Vi trenger nye landingsmatter til turngruppen. Dette er matter som er helt nødvendig for denne type aktivitet. De få mattene vi har igjen er svært slitt og vi trenger å invistere i nye. Siden den vidergående skolen, Bømlo Vidergående Skule, og friidrettsgruppen fritt bruker vårt utstyr blir det ekstra stor slitasje. Det er mange som vil tjene på nye matter siden det er mangen som har tilgang til de. Først og fremst er de helt nødvendige for turnerne, siden dette er gode myke matter er de svært anvenlige. De brukes flittig både for småbarnsgruppene fra3 år, til de fleste øvelser til de største på 13-18 år. De største turnerne er helt avhenig av disse mattene siden de er blitt større og tyngre, det blir smertefullt for de viss vi ikke har disse spesielle mattene tl de.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.