Øke padleinteressen blant barn og ungdom i Søgne

Prosjekteier

SØGNE KAJAKKLUBB

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Søgne kajakklubb har hatt en oppsving når det gjelder antall medlemmer og aktivitetsnivå det siste året. Men det er primært voksne som slutter seg til denne fantastiske sporten, og det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor vil vi satse på å gi flere barn og unge muligheten til å bli kjent med padling. Samtidig mener styret i klubben at det vil være formålstjenlig å kunne gi personer med nedsatt funksjonsevne et tilbud om deltakelse i denne aktiviteten.
Vi ser for oss at vi starter med dette prosjektet i løpet av våren 2018, og vil da ta kontakt med aktuelle brukergrupper via media og ved å henvende oss direkte til dem som kan være aktuelle. Alt dette avhenger av diverse typer utstyr (kajakker,sikkerhetsutstyr m.m) som for en relativt liten klubb vil være kostbart. Men målet vil være å rekruttere flere medlemmer til sporten, og gi flere muligheten til å bli kjent/få erfaring med padling.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE

Strand Frivilligsentral
200000

Les om Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE