Økt aktivitet ved DOE stiftelsen. Ny motor til sikkerhets båt

Prosjekteier

DALE OEN EXPERIENCE

Tildelt sum

467500

Om prosjektet

Søknaden/prosjektet er todelt:

a) Øke aktiviteten ved stiftelsen
En videre utvikling av eksisterende aktiviteter og løfte de opp på et høyere nivå gjennom et utvidet engasjement mot et økende behov for å gi barn og unge en styrket selvfølelse og mestring

b) Ny motor til sikkerhet/beredskapsbåt
DOE senteret har en egen og stor RIB sikkerhet/beredskapsbåt. Båten ble utsatt for hærverk og sakk. Motor er vedlikeholdt og i drift, men den er anbefalt skiftet da elektriske feil lett kan oppstå, hvilket er svært uheldig for en sikringsbåt. Motor det ønskes finansiering, til er tilpasset denne båten.

Se vedlegg for begge prosjektene

Område

Mestring og læring

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted