Økt fysisk aktivitet blant ungdom; ny teknologi, nye muligheter

Prosjekteier

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Tildelt sum

1132280

Om prosjektet

Det er godt kjent at fysisk aktivitet har stor betydning for folkehelsen. En av de virkelig store helseutfordringene i dagens samfunn er inaktivitet i hverdagen. Samfunnet omorganiseres systematisk og strukturelt slik at hverdagsaktiviteten reduseres eller faller helt bort. Andelen med fedmeproblemer øker faretruende i befolkningen.
I dette prosjektet ønsker vi å aktivere og engasjere ungdom/elever i videregående skole til fysisk aktivitet med bruk av ny spennende teknologi og objektive målinger. Gjennom prosjektet vil vi utvikle et undervisningsopplegg for bruk i videregående skole der målsettingen er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og bevisstgjøre elevene om eget aktivitetsnivå med referanse til HUNT materialet. Ambisjonen er at denne kunnskapen og bevisstgjøringen fører til gode fysisk aktivitetsvaner som tas med fra ungdomstiden og inn i voksenlivet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.