Omlegging av bane 4 og 5

Prosjekteier

SARPSBORG TENNISKLUBB

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Prosjektet/tiltaket gjelder ombygging av 2 stk tradisjonelle grusbaner til baner med dekke av kunstgrus samt oppgradering av 1 minitennisbane i asfalt for de aller minste. Dette resulterer i økt kapasitet og sesong slik at den organiserte treningen for barn og unge kan starte tidligere om våren og vare lenger utover høsten. Det er dessverre et faktum at mange barn og unge faller fra når sommer-sesongen er avsluttet og dermed også kontinuiteten i treningsarbeidet. Kunstgrusbaner er heller ikke så væravhengig da selv kraftig regnvær ikke hindrer bruk av disse etter kort tid. I tillegg er slike baner rimeligere å drifte da de krever mye mindre vedlikehold. Et annet viktig forhold er at barn og ungdom ofte finner det vanskelig å klargjøre en tradisjonell grusbane for spill utenom organisert trening da det kan være både tungt og utfordrende å vanne og koste grusen korrekt. Ofte må de derfor ha hjelp av en voksen person. Dette slipper de på en kunstgrusbane og kan gå rett på og spile.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.