Operasjon park

Prosjekteier

LANGEVÅG RØDE KORS MOLVÆR

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Vi mottok støtte til et prosjekt med » turstier» som ble en kjempesuksess der en rekke frivillige, pensjonister, skolebarn, turgåere og andre sørget for at dette gikk kjapt og fint – og med meget bra resultat. Nå vil vi ta arbeidet videre i den neste fasen: utvide parkområdet som brukes av så mange folk og er viktig for folkehelsa i vår kommune. Vi trenger grus til stiene og mer utstyr – vi har arbeidskraft i form av våre frivillige!

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.