Operasjon spilleglede

Prosjekteier

SØNDRE LAND SKOLEKORPS

Tildelt sum

17500

Om prosjektet

Vi ønsker å kjøpe inn 2 nye alt saksofoner. Vi har en stabil og god saksofonrekke. Alle disse fortjener gode instrumenter å spille på. Gode instrumenter er nøkkelen til suksess, og nøkkelen til spilleglede, musikalsk utbytte, og gode konsertopplevelser. Uten gode instrumenter er det vanskelig å lage god musikk, uten god musikk blir det dårlige konserter som igjen skaper dårlig rekrutering. Hele fundamentet bygger på gode instrumenter. Vi bygger opp rekke for rekke, og nå er det saksofoner sin tur til å få kvalitetsinstrumenter.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.