Oppdatering av utstyr i Idrettsbygget til Laget Idrettslag

Prosjekteier

LAGET IL

Tildelt sum

45000

Om prosjektet

Laget Idrettslag har ett flott lite bygg som bruks som treningsstudio. For at vi skal være oppegående på utstyr, trenger vi å fornye / utvide i blant med nytt utstyr. Slik det fungerer i dag, kan hvem som helst abonnere på dette tilbudet. Mot en beskjeden årsavgift ( kr 1000 pre år), kan folk trene så mye de ønsker til hvilke tider de ønsker hele året. Når trenings abonnement tegnes, får de tilgang til bygget i form av ett tlf nr de kan ringe til byggets inngangsdør. Fungerer kjempebra. Tilbudet blir aktivt benyttet av mennesker i alle aldre.( vi har en grense for at barn under 16 må være med foresatte pga klem fare etc). eldre samles for felles trening om formiddagen, felles trim, dame trim, og barneidrett er der faste kvelder i uka. For å holde tilbudet aktuelt så ønsker vi på holde kostnadene så lave som mulig. Men renhold, drift og utstyr koster. Så derfor denne kontingenten. Vi trenger å fornye en del utstyr, spesielt er behov for mye ro maskiner, manualer og medisinballer.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.