Oppgradering av fotballbanen – Øienbana

Prosjekteier

HERNES IDRETTSLAG

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Fotballbana vår ble bygget på dugnad for veldig mange år siden og er i helt grei stand. Vi har hatt en stor aktivitetsøkning de siste årene og parkeringsarealene våre er ikke tilstrekkelig lenger. Dette fører til villparkering langs veien som passerer banen. Dette er en smal grusveg med gjennomgangstrafikk. Noen barn sykler og går til banen mens mange må kjøres pga avstander/bortelag. Dette skaper farlige situasjoner hver ettermiddag i sesongen. Vi må kort og godt opparbeide nytt areal på egen eiendom inntil bana for parkering for å bedre trafikksikkerheten.

I tillegg trenger vi nytt utstyr til banen. Vi trenger desperat en ny gressklipper og nytt utstyr til å merke bana med. Det er også ønskelig med noe nytt treningsutstyr.

Skola i bygda har 140 elever og vi har 100 som spiller fotball. Det sier litt om hvor viktig dette er for bygda. Aktiviteten har økt voldsomt de siste årene. Nytt P-areal på bana vil ha «evigvarende» liv for barn i bygda vår. Klipperen vil også vare i mange år.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.