Oppgradering av friluftsområde ved Aunevatnet på Engan i Vikna.

Prosjekteier

ENGAN VEL

Tildelt sum

57700

Om prosjektet

Stien skal gruslegges, det skal settes opp benker og søppelstativ langs stien samt infotavle ved parkeringsplassen. Parkeringsplassen har grodd igjen, derfor skal den gruses opp til opprinnelig størrelse slik at bil med rullestolbruker får nok plass. Livbøyer/redningsutstyr skal settes opp ved to badeplasser. Det skal lages ny grillplass med grill og nye benker med bord.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.