Oppgradering av lekeområde på Åsen Skole med aktivitetsløype

Prosjekteier

ÅSMARKA BYGDE UTVALG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

FAU har planer om en «aktivitetsløype» på skoleområdet. Denne skal kunne brukes både i skoletiden, men også i fritiden. Enten i regi av aktivitetskvelder/trenginger av idrettslaget/barneidretten eller til lek og moro til alle som bruker området. Prosjektet er derfor et samarbeid med idrettslaget og bygdeutvalget da vi ser nytten av å bruke anlegg, lekestativer og annet utstyr på tvers av de ulike arenaene. I tillegg ser FAU behov for å ruste opp uteområdene. Elevene har i flere år ønsket seg flere lekeapparater. Aktivitetsløypa skal bestå av et stort klatrenett og andre ulike hindre som utfordrer balanse og koordinasjon. Vi ønsker oss lekeapparater som legger til rette for samarbeid. I den forbindelse ser vi for oss klatrenettet som utgangspunkt for resten av området. Dette er et stort solid klatrestativ fra «kompan» Dette har lang levetid.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.