Oppgradering av Lysløypene i Ogndal

Prosjekteier

OGNDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

Tildelt sum

60000

Om prosjektet

3.juni 2013 ble det foretatt en befaring i lysløypene til Ogndal I.L. både i Røysing og Våla sammen med medlem av anleggsutvalget til NTS.
Med tanke på traseene ble det konkludert et behov for breddeutvidelse, samt justering av noen stigninger. Dette er beskrevet i Rannems rapport
Lysløypene brukes både til organisert trening og konkurranser(både skikarusell og kretsrenn) i regi av Ogndal idrettslag, og som trimarena for mosjonister og turgåere på individuell basis.
Både skikarusell og kretsrenn engasjer hovedsakelig aldersgruppa 6-16 år.
Lysløypa i Røysing blir flittig benytta av Ogndal skole og er lett tilgjengelig fra lokalt boområde uten bruk av bil. Løypa i Vålen ligger sentralt tett ved samfunnshus og barnehage Tiltakene i form av planering av et par bratte bakker vil gjøre løypa mer attraktiv både for de yngste og de med nedsatt funksjonsevne.
Vi har som mål at løypa skal tilfredsstille løypekategori B i henhold til til NSF sin «Veileder skianlegg»
Dette krever en normal løypebredde på 4 m. Dvs en planeringsbredde på barmark på ca 5 m.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.