Oppgradering av M/S Storsjø som læringsarena

Prosjekteier

VENNEFORENINGEN M/S STORSJØ

Tildelt sum

107550

Om prosjektet

t har vært en målsetning å drive utstrakt informasjon ombord på båten. Dette lar seg vanskelig gjøre p.g.a. støy og manglende fasiliteter på dekk. Spesielt turer med Fagertun ungdomsskole viste seg å være utfordrende i forhold til støyproblem.
Sitteplasser og fasiliteter trenger en oppgradering.
Akter er en fin sittegruppe, men støy fra motoren gjør at det vanskelig kan drives undervisning/informasjon derfra, da motorlukene må stå åpne for å gi motor/aggregat tilstrekkelig luft. Dette vil løses ved å gi motor/aggregat lufttilførsel fra tilpassede inntak og vifter i baugen, samt ny utlufting. Derved kan motorluker lukkes.
Foran styrhuset etableres sittegruppe på en platting for inntil 6 passasjerer foran styrhuset, dette for å gi maks antall passasjerer en god sittemulighet på dekk, samt for å løse oppgaver / skrive svar.
Audioløsning/høyttalere/infoprogr. som dekker hele båten bl.a. for info om sikkerhet til sjøs ved ombordstigning, samt om alt fra sikkerhet ombord til kulturhistorie.

Område

Mestring og læring

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted