Oppgradering av utstyr, lokalet og utøverbuss

Prosjekteier

SNØGG BRYTING

Tildelt sum

91699

Om prosjektet

Snøgg bryting har en lang tradisjon som bryteklubb på Notodden. Vi har de siste årene opplevd økt medlemsvekst og vi er i dag den største bryteklubben av 3 klubber i Telemark. med økende medlemsmasse har vi som klubb behov for å oppgradere noe av utstyret vårt samt å kjøpe inn mer utstyr slik at ale utøvere kan få det samme treningstilbudet. Vi har også behov for større plass i brytelokalet og har nå fått mulighet til å utvide lokalet med å «bygge om» en garderobe som ligger ved siden av lokalet vårt inn i vårt lokale. Vi får ikke noe støtte fra kommunen på dette, så dette må gjøres på frivillighet og ved å skaffe midler på egenhånd.
Vi er en klubb som ønsker at alle unge som har lyst kan være med uavhengig av alder, bosted, nasjonalitet og økonomiske rammer. Vi er derfor bevisste på å holde kontingenten så lav som mulig samtidig som vi har gått til innkjøp av en utøverbuss slik at vi kan ta med oss utøvere på stevner uten kostnad for den enkelte.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark