Oppgradering i Hjelpekorpset – økt fjellsikkerhet

Prosjekteier

HØRE/VESTRE SLIDRE RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

118470

Om prosjektet

Hjelpekorpset fikk i februar 2018 utvidet området vi betjener betraktelig og ser et stort behov for å gå til innkjøp av utstyr. Dette for å til enhver tid være beredt til å rykke ut for å hjelpe mennesker som trenger hjelp til alt fra syketransport ut til ambulanse, leiteaksjoner og sanitetsvakter. Alle aktiviteter er forebyggende, og gir sikkerhet til den som ferdes ute i naturen. Utstyret vi har pr dags dato er ikke nok til å dekke et så stort geografisk areal på kortest mulig tid – noe som i mange situasjoner kan være avgjørende for utfall i alvorlige hendelser. Vi er avhengige av å ha utstyr i hver ende av det geografiske området i for eksempel påskeberedskap eller i forbindelse med ambulanseoppdrag.

Område

Sikkerhet

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen