Oppgradering Laboratoriet Vitensenter

Prosjekteier

MUSEUMSLAGET FOR NVIM

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Laboratoriet er Kraftmuseet sin viktigaste arena for barn og unge. Det skal no oppgraderast for å bli eit spanande og aktuelt tilbod for skule og fritid. Dette inneber reperasjonar av utstyr og lokale, og innkjøp av nye installasjonar. Vitensenteret skal vera ein arena for leikande og utforskande realfag, og samstundes formidla Odda sin industrihistorie på ein engasjerande måte.

Museumslaget ynskjer å bidra til dette prosjektet, for å bidra til meistring og gode læringsopplevingar i realfag, og styrkja lokal identitet knytt til industribyen Odda.

Område

Mestring og læring

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader