Opplæring av videregående elever i HLR med bruk av hjertestarter

Prosjekteier

NORSK RESUSCITASJONSRÅD

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Søknad gjeder fase 2 av vedlagt prosjektbeskrivelse.NRR vil lære opp rundt 120 elever, fordelt på fire videregående skoler i Rogaland, til å være instruktører i et kurskonsept i grunnleggende hjerte-lungeredning (HLR) med bruk av hjertestarter (GHLR-kurset). Kurset er på 90 minutter tilpasset en kroppsøvings (KØ) time og elevinstruktører vil lære opp andre elever i KØ-timene gjennom skoleåret. Teoretiske kunnskaper vil sikres via e-læring. Utstyr til opplæringen vil eies og forvaltes av Frilager.no (Speiderbevegelsen). Prosjektet er en videreføring av et pilotprosjekt på Bryne vgs skoleåret 2018/2019 (https://bit.ly/2NKoOwJO). Aktuelle skoler avklarer seg høsten 2018. Det er et selvstendig mål i prosjektet at unge mennesker skal få mestringsfølelse i å lære opp sine medelever i livreddende ferdigheter. Elevinstruktørene vil kunne holde samme type kurs utenfor skolen som f.eks elevbedrift, og på den måten spre livreddende kunnskaper til lokalsamfunnet og samtidig få nyttige erfaringer.

Område

Mestring og læring

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted