Oppland 4H fylkesleir 2018

Prosjekteier

ILDJARNSTAD 4H

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Det skal være teltleir ved skolen fra 28.6.-1.7.18. Der blir det ulike aktiviteter som passer de ulike aldersgruppene ex. skyting, fotball, kano, foto, ridning, trearbeid, matlaging og mye mer. En av dagene skal vi ha aktivitetsdag i det kjente området Vassfaret. 4h klubben har ikke så mye midler, og det blir store utgifter til mat, transport, aktivitetsledere etc. Vi er derfor avhengig av støtte for å kunne gjennomføre leiren. Alle får et leirminne. Det er som regel t-skjorte. Det blir gjennomført volleyballturnering, tautrekking og natursti. Det er «typiske» 4h aktiviteter. Det arrangeres fylkesleir hvert år, og det går på rundgang blant klubbene i fylket. Vi er tidlig i planleggingsfasen, så vi har ikke alle detaljer på plass ennå, men det blir et variert og spennende program.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark