Oppstart av barneaktivitetsgruppe – Barnas Røde Kors

Prosjekteier

DOVRE RØDE KORS LOKALFORENING

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Dovre Røde Kors startet opp Norsktrening i februar 2017. Dette er en veldig populær aktivitet blant bosatte flyktninger og asylsøkere, med godt oppmøte. Svært mange av de som møter opp har små barn, noe som byr på en hyggelig utfordring; hva skal man gjøre med alle barna som møter opp? Vi ønsker å starte BARK-Barnas Røde Kors- på Dovre, for å gi et aktivitetstilbud til denne barnegruppen en gang i uken. Ved å invitere inn barn fra lokalbefolkningen for øvrig håper vi å bidra til at barna knytter gode vennskap på tvers av kultur og bakgrunn. Å komme ny til ei bygd kan være vanskelig, og med den økonomiske situasjonen som mange flyktninger befinner seg i så kan det være vanskelig å delta i ordinære fritidsaktiviteter på lik linje med norske barn. Ved å tilby et gratis alternativ som er åpent for alle ønsker Dovre Røde Kors sammen med Frivillighetssentralen å legge til rette for morsomme aktiviteter for barn i kommunen som trenger det.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark