Oppstart av besøkstjeneste i Etnedal kommune

Prosjekteier

ETNEDAL RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

6000

Om prosjektet

Vi ønsker gjennom et samarbeid med Frivillighetssentralen å starte opp besøkstjeneste i Etnedal. Formålet er å forebygge ensomhet blant særlig den eldre generasjonen i kommunen. Prosjektet vil foregå ved at man kobler sammen mennesker: en som ønsker besøk, og en som har tid og lyst til å gå på besøk. Suksesskriteriet er god oppfølging og opplæring av de frivillige, sammen med frivillighetssentralen. Aktiviteten er lavkostnad å drifte, men vi trenger noe midler til oppstart i form av kursstøtte, refleksjonskvelder for de frivillige, og enkel uniformering for å synliggjøre deres tilhørighet.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark