Oppstart av besøkstjeneste i Etnedal kommune

Prosjekteier

ETNEDAL RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

6000

Om prosjektet

Vi ønsker gjennom et samarbeid med Frivillighetssentralen å starte opp besøkstjeneste i Etnedal. Formålet er å forebygge ensomhet blant særlig den eldre generasjonen i kommunen. Prosjektet vil foregå ved at man kobler sammen mennesker: en som ønsker besøk, og en som har tid og lyst til å gå på besøk. Suksesskriteriet er god oppfølging og opplæring av de frivillige, sammen med frivillighetssentralen. Aktiviteten er lavkostnad å drifte, men vi trenger noe midler til oppstart i form av kursstøtte, refleksjonskvelder for de frivillige, og enkel uniformering for å synliggjøre deres tilhørighet.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

HELSEFORUM FOR KVINNER
140000

Les om Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark