Oppstart RØFF i Venabygd Røde Kors Hjelpekorps

Prosjekteier

VENABYGD RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

126146

Om prosjektet

RØFF er et tilbud til ungdom mellom 13 og 17 år som er glad i spenning og liker å utfordre seg selv.

Dette tilbudet finnes ikke i noen deler av Gudbrandsdalen, og derfor søker Venabygd Røde Kors Hjelpekorps om støtte til å starte aktiviteten.

RØFF skal, så langt det lar seg gjøre, drives på ungdommenes egne premisser. En del av læringen ligger i at de selv skal planlegge og gjennomføre egne aktiviteter. Samtidig er det alltid erfarne, voksne veiledere tilgjengelig, som passer på at alt foregår i forsvarlige former, hjelper til med planlegging og tilgang på ressurser og ressurspersoner, og sørger for at tilbudet er variert, lærerikt og spennende.

Ved å delta i spennende, morsomme og utfordrende aktiviteter, får medlemmene innsikt i Røde Korsʼ arbeid og verdier, samt trygg opplæring i førstehjelp og redning. RØFF lærer ungdom å ta vare

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.