Oppussing/Restaurering av speiderhytte på Kjultjern i Nittedal

Prosjekteier

NITTEDAL SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

57000

Om prosjektet

Speidergruppa har en gammelspeiderhytte på åremål (99år) fra kommunen. Uthus med utedo er nedslitt. Her trengs det nytt panel utvendig pga råteskader, og en oppgradering/bytte av do (snurredass).
I selve hovedhytta har vi de siste årene dessverre vært veldig plaget av mus. Vi trenger å gjøre tiltak på kjøkken med ny innredning. Dagens innredning er bare åpne hyller. I tillegg er det behov for å skifte ut mange av sovemadrassene på hemsen.
Arbeidet er i hovedsak tenkt som dugnad med evt innkjøp av faghjelp ifm do. Materialer kjøpes lokalt.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.