Orienteringskart tilknyttet Koppang sentrum.

Prosjekteier

STOR-ELVDAL SKIKLUBB

Tildelt sum

203000

Om prosjektet

Søknad om midler til oppgradering og digitalisering av kart tilknyttet Stor-Elvdal skiklubb og orienteringsgruppe.

Søknad om kr 203 000,- til digitalisering og oppgradering av orienteringskart.

Stor-Elvdal skiklubb er den organisasjonen som i dag engasjerer flest barn, unge og deres familier i fysisk aktivitet i Stor-Elvdal. Vi bestreber oss hele tiden etter å kunne tilby et bredest mulig lag av befolkningen ulike typer aktiviteter. Orientering er en aktiviteten vi tilbyr på sommeren. O-gruppa har vært aktiv siden 1970 tallet men har det siste tiåret opplevd stadig nedgang. Gamle kart fra 1992 er en årsak og det ønsker vi å gjøre noe med.

O-gruppa har opplevd en økt interesse siste året. Særlig årets nyeste aktivitetstilbud «Stolpjakten» har aktivisert mange nye. Stolpjakten går ut på å registrere besøk på forskjellige stolper plassert rundt omkring. Her trengs kart for å orientere seg i terrenget bl.a. Pr 8.9.15 er det registrert 470 deltagere i stolpjakten på Koppang.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.