Ornes Bedehus

Prosjekteier

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

Tildelt sum

6000

Om prosjektet

sjå vedlegg

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.