OSEBERG VIKINGARV – fra funn til felles forståelse.

Prosjekteier

STIFTELSEN NYTT OSEBERGSKIP

Tildelt sum

1200000

Om prosjektet

Klåstadskipet er Norges fjerde vikingskip og det tredje funnet i Vestfold. Det befinner seg i Slottsfjellsmuseet i Tønsberg, som det eneste utenfor Oslo. Vi vil bygge et senter for forskning og formidling i Tønsberg, basert på kopier av skip, tekstiler og andre funn fra vikingtid. Skipsbyggingen skjer sentralt i Tønsberg havn, åpent tilgjengelig for alle, og besøkes av titusener hvert år. De fleste dager året rundt blir de møtt av frivillige guider som forteller om bygging og vikingtid. Stiftelsen samarbeider tett med Vikingskipshuset, Vikingskibsmuseet i Roskilde, Slottsfjellsmuseet samt Vestfold fylkeskommune avd. kulturarv. Tønsberg kommune forbereder regulering med sikte på bygging av formidlingssenter. I tilknytning til nevnte virksomheter ønsker vi å skape en ny sosial arena midt i byen hvor unge og gamle, fastboende, besøkende og flyktninger inviteres til å delta i arbeidet, gis opplæring i diverse håndverk, roing og seiling, vikingtidens matlaging samt gis en forståelse av norsk kultur gjennom håndfast tilgang til historiske gjenstander og aktiviteter.

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.