Oslo Speedskaters rulleskøyteskole, for barn og ungdom.

Prosjekteier

OSLO SPEEDSKATERS RULLESKØYTEKLUBB

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

De tre siste årene har klubben gjennomført rulleskøyteskole sentralt i Oslo for barn og ungdom. Rulleskøyteskolen drives av klubbens medlemmer på dugnadsbasis, og har alle disse årene hatt aktivitet hver uke fra mai til oktober. Dette har vært et populært tiltak. Hastighetsrulleskøyter er en kostbar investering for foreldre, og i tillegg vokser ungene fort ut av skøytene. Rulleskøyteskolen skal ha en lav terskel, og også være en tilgjengelig aktivitet for barn fra familier som ikke har så god råd. Det har i løpet av de tre første årene vært en økende interesse for denne rulleskøyteskolen, og vi har nå deltagere i en alder fra 6 år til 15 år, gutter og jenter. Vi har også barn med lettere funksjonhemming som deltager på skolen, og vi har ambisjoner om å utvide tilbudet for denne målgruppen. Hvis vi får tildelt midler, vil vi i fremtiden kunne ta i mot flere barn/ungdom på rulleskøyteskolen og øke kvaliteten på tilbudet.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.