Oss Mot Mobbing (OMM)

Prosjekteier

OSS MOT MOBBING

Tildelt sum

1200000

Om prosjektet

Mobbing forekommer i alle aldre, men vårt hovedfokus er på barn og unge. OMM skal være en kilde for og en formidler av informasjon og kunnskap om mobbing. OMM jobber for å belyse temaet og endre holdninger. I tillegg gir vi folk motivasjon og støtte til å takle en tøff hverdag. På sosiale medier danner vi trygge og sunne miljøer i en kontrollert setting. OMM holder foredrag med et effektivt budskap for barn, ungdom og foreldre i hele landet. Vi arrangerer konserter, OMM kvelder, Unike opplevelser, motorsykkelkortesjer, tatoveringskampanjer, foredrag, fakkeltog og sommerleire med mer. Vi drar rundt på festivaler og andre arrangementer og prater med de som trenger det og holder oss synelige. På denne måten skaper vi blest om temaet og gir folk givende opplevelser. Når de ser oss, vil vi at de skal føle trygghet og styrke. Alt dette kommer til og skape samhold, kunnskapen og tryggheten på Norske Skoler i lang tid fremover. Alle barn fortjener en trygg oppvekst, vi vil gi de akkurat det!

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.