Øverskreien på ski – Løypemaskin

Prosjekteier

TOPPEN I.L

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Kjøp av løypemaskin for Toppen IL sine skiløyper i Øverskreien, i område fra Stange Skole – Toppenplassen – Stange skole – Totenåsen.
Løypemaskin vil sørge for varig økt fysisk aktivitet ved å oppgradere dagens snøskuterløper med løyper fra en løypemaskin. Selve traseen er under utbedrelse til å kunne kjøreløypemaskin selv med lite snøfall.
I dag kjøres skiløypene med snøskuter. Det gir løyper, men av en langt lavere kvalitet enn etter en løypemaskin. Vi erfarer at aktiviteten synker jo dårligere løypene er. Fra tid til annen når naboklubben har kapasitet til å kjører en liten del av løypenettet vårt ser vi at aktiviteten i løypene øker betraktelig, noe skolen også melder om.
Siden løypetraseene går utenom trafikkert vei gir økt bruk av skiløypene vinterstid langt sikrer skolevei for alle barna som bor langs skiløypene. Noe som gir varig sikrere skolevei vinterstid.
Dessverre har ikke naboklubben kapasitet til å ta vårt løypenett og vi ser oss nødt om å anskaffe egen løypemaskin.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.