Padling for mennesker med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Prosjekteier

NAMDAL KAJAKKLUBB

Tildelt sum

90000

Om prosjektet

Namdal kajakklubb ønsker å bli mer tilgjengelig for mennesker som har ulike fysiske utfordringer, og vi ønsker flere ungdomsmedlemmer.
Klubbens to instruktører har nylig tatt etterutdanningskurs på Cato-senteret i Son. Kurset ble arrangert av Norges Padleforbund (NPF) og handlet om padling for folk med funksjonsnedsettelse. Begge instruktørene jobber til daglig i videregående skole slik at de har god erfaring med opplæring av ungdom.
Per i dag kurser klubben 30-40 personer per år gjennom NPF sin Våttkortstige. Vi ønsker å utvide kursvirksomheten og de faste padleturene til også å omfatte bevegelseshemmede og flere ungdommer.
Vi søker om tilskudd til innkjøp av tilpasset padleutstyr og til innkjøp av rimelige kajakker som kan lånes ut til ungdom og andre som kanskje ikke har anledning til å skaffe seg en egen kajakk. Per i dag har klubben kun en enkelt kajakk til utlån; ellers har alle medlemmer eget utstyr.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.