Pannabane til Sønsterud skole, i samarbeid med Kjellmyra IL

Prosjekteier

KJELLMYRA IDRETTSLAG

Tildelt sum

139530

Om prosjektet

Det er lenge vært ønske om sånne baner ved Sønsterud skole, men den økonomiske situasjonen i kommunen har ikke gjort dette mulig. FAU ved Sønsterud skole har lenge jobbet med dette, men det er vanskelig å få inn nok penger fra nærmiljø, arrangementer og forledre. Derfor ser Kjellmyra IL dette som en naturlig del av sin aktivitet, og det er en fin måte å rektuttere barn og unge inn idrettslaget. Her vil barna få spilt i gymtimer og i friminutter på skolen. På fritiden vil dette være åpnet for de som måtte ønske å bruke det. Dette vil bestå av to pannabaner, med gulv på 5,5 X 5,5 m, disse vil bli montert oppe ved et asfaltert område. Dette medfører at det blir lite grunnrbeide i og med at det er et jevnt område med fast dekke, men noe justeringer må påregnes. Deretter ønsker vi å montere fire lysmaster med tilhørende lys til bruk på kveldstid. Vi ser dette som en investering i barn og ungdoms helse. To baner gjør at det letter for ulike aldersgrupper å spille samtidig.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.