Parat 3 – Maritim møteplass

Prosjekteier

SUPPEBILEN

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Foreningen Suppebilen kjøpte våren 2017 den gamle rutebåten Parat 3 som gikk mellom Ålesund og Langevågen fram til 1974.
Nå har den fast tilhold ved kaia i Ålesund sentrum. Selve båten er godt holdt av tidligere eier, men det er behov for å bytte kjøkken, strøm-anlegg og div navigasjonsutstyr på båten for å tilpasse den det formålet båten skal tjene de kommende årene.
Båten skal være en ny møteplass i tillegg til den møteplassen Suppebilen allerede har i Ålesund to dager i uken.
Oppgraderingsarbeidet skal gjøres på dugnad av brukerne som vil være i hovedsak voksne trygdede personer som gjerne har en arbeidsbakgrunn fra sjøen. Mange i denne gruppen opplever at hverdagen på land kan bli lange og mangle innhold. Deres identitet er som sjømann på havet. Gjennom oppgraderingsarbeidet kan de få delta i arbeidet på båten som er deres «rette element». Båten skal brukes til å dra på turer med brukerne, men også utleie til eksterne grupper. Da vil brukerne kunne være med som mannskap.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark