Parkeringsplass

Prosjekteier

SPORTSKLUBBEN FJELL

Tildelt sum

19688

Om prosjektet

Idrettsanlegget vårt (Grusgruva) innehar pr. i dag ingen egen parkeringsplass for biler. I og med at det heller ikke er noen parkeringsplasser i nærheten, må mesteparten av bilene parkere nede på idrettsplassen og langs veien bort til idrettsplassen. Dette medfører stor fare for påkjørsel, da vi under våre arrangement har ca 60 aktive barn og unge som løper rundt på området.

Nå har vi fått på plass en avtale om tomt på motsatt side av veien, som kan benyttes til ny parkeringsplass for medlemmene. Denne plassen kan i tillegg benyttes som innkomst for det årlige turrennet «Holdenrennet» og som arbeidsområdet når det skal foregå dugnader. Vi mangler imidlertid finansiering for toppdekke på den nye parkeringsplassen.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.