Pensjonistgruppe, vedlikehold og plenklipping

Prosjekteier

BÆRUMS VERK HAUGER IDRETTSFORENING

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Eineåsen skianleggs driftsstyre og pensjonistgruppen vedlikeholder og videreutvikler Eineåsen skianlegg på frivillig basis. Det nedlegges hundrevis av dugnadstimer hvert år for at anlegget skal framstå tilgjengelig for alle.
Prosjektet innebærer anskaffelse av en Frontrider plenklipper med utstyr som gjør det mulig for de frivillige å klippe gress på et meget stor område (over 11 mål) tilknyttet arena og ytterligere tilgrensede områder samt løypetraseer.
Det er stor tilvekst og uten jevnlig plenklipping og vedlikehold gror traseer og åpne områder igjen og begrenser muligheten for allmenheten og alle brukergrupper å benytte seg av dette anlegget.
Manuell klipping med 75cm bred gressklipper er svært tidkrevende og nærmest umulig å få til, dermed vil en slik anskaffelse komplementere det øvrige utstyret anlegget har tilgjengelig på en fortreffelig måte, slik at det frivillige arbeidet gjøres lettere. Sist men ikke minst vil dette komme direkte til glede for alle brukerne.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr