Peralio Tuftepark

Prosjekteier

BÅTLAGET NJORD/TYSNES

Tildelt sum

225000

Om prosjektet

Peralio Tufepark er ein del av Peralio friluftsområde som ligg idyllisk plassert langs sjølinja i innseilinga til Våge Hamn. Området er avsett til friluftsområde i kommunens reguleringsplan. Båtlaget Njord/Tysnes har sitt klubblokale og bryggeanlegg midt
i friluftsområdet. Ei omfattande opparbeiding av friluftsområdet er gjort i 2017/2018 ifm bygging av seniorbustader på tilgrensande tomt. Det er sett av areal i området til det omsøkte prosjektet. Tufteparken er planlagt etablert langs gjennomgangssti i området som er påbegynt. Her er det avsett eit avlangt areal med fri sikt mot sjøen. Effektivt areal er på ca 250 kvm og vil kunna romma ein komplett Tuftepark – sjå vedlagte bilde/skisse. Det er gjort nokre revisjoner av prosjektskisse for heile friluftsområdet undervegs. Effektivt areal har vorte noko mindre enn prosjektert. Difor har ein gått vekk frå ein del av elementa i friluftsområdet og konsentrert seg om å få på plass ein tuftepark i heile øvre del av det regulerte området.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark